• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 14 lần 28 lần 41 lần 70 lần
  1 7 lần 13 lần 25 lần 33 lần 61 lần
  2 7 lần 11 lần 21 lần 29 lần 56 lần
  3 6 lần 10 lần 21 lần 27 lần 53 lần
  4 5 lần 10 lần 17 lần 27 lần 51 lần
  5 5 lần 9 lần 15 lần 26 lần 51 lần
  6 4 lần 8 lần 14 lần 22 lần 49 lần
  7 4 lần 7 lần 13 lần 22 lần 49 lần
  8 2 lần 3 lần 13 lần 21 lần 49 lần
  9 1 lần 3 lần 11 lần 20 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 19 lần 25 lần 36 lần 63 lần
  1 6 lần 11 lần 23 lần 32 lần 63 lần
  2 5 lần 11 lần 22 lần 30 lần 61 lần
  3 5 lần 10 lần 20 lần 28 lần 56 lần
  4 5 lần 9 lần 19 lần 26 lần 53 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 25 lần 51 lần
  6 4 lần 7 lần 15 lần 25 lần 50 lần
  7 4 lần 6 lần 15 lần 25 lần 49 lần
  8 4 lần 5 lần 12 lần 21 lần 48 lần
  9 1 lần 1 lần 9 lần 20 lần 43 lần

  Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

  Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

  Thống kê xổ số Hồ Chí Minh  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7