Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 17 lần 21 lần 57 lần
1 4 lần 7 lần 13 lần 18 lần 37 lần
2 3 lần 5 lần 14 lần 25 lần 47 lần
3 3 lần 5 lần 12 lần 22 lần 46 lần
4 5 lần 10 lần 22 lần 27 lần 48 lần
5 4 lần 6 lần 16 lần 26 lần 57 lần
6 8 lần 15 lần 25 lần 34 lần 65 lần
7 5 lần 9 lần 21 lần 25 lần 57 lần
8 7 lần 10 lần 18 lần 29 lần 59 lần
9 8 lần 12 lần 22 lần 25 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 14 lần 19 lần 47 lần
1 7 lần 14 lần 27 lần 32 lần 67 lần
2 3 lần 5 lần 14 lần 19 lần 46 lần
3 4 lần 8 lần 18 lần 23 lần 48 lần
4 8 lần 15 lần 26 lần 37 lần 64 lần
5 3 lần 3 lần 14 lần 21 lần 50 lần
6 6 lần 10 lần 17 lần 31 lần 54 lần
7 7 lần 12 lần 18 lần 25 lần 50 lần
8 8 lần 11 lần 22 lần 27 lần 52 lần
9 3 lần 5 lần 10 lần 18 lần 44 lần

Kết quả xổ số Kiên Giang

Dự đoán xổ số Kiên Giang

Thống kê xổ số Kiên Giang