• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 26 lần 45 lần 64 lần
  1 7 lần 13 lần 26 lần 35 lần 63 lần
  2 7 lần 12 lần 22 lần 28 lần 59 lần
  3 7 lần 10 lần 17 lần 27 lần 55 lần
  4 6 lần 10 lần 17 lần 26 lần 53 lần
  5 5 lần 8 lần 16 lần 24 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 15 lần 22 lần 51 lần
  7 4 lần 6 lần 14 lần 22 lần 50 lần
  8 4 lần 6 lần 13 lần 21 lần 48 lần
  9 3 lần 4 lần 13 lần 19 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 21 lần 38 lần 67 lần
  1 7 lần 11 lần 21 lần 32 lần 60 lần
  2 7 lần 10 lần 20 lần 31 lần 59 lần
  3 6 lần 9 lần 19 lần 30 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 27 lần 57 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 57 lần
  6 5 lần 8 lần 17 lần 25 lần 53 lần
  7 4 lần 7 lần 16 lần 21 lần 49 lần
  8 3 lần 6 lần 15 lần 19 lần 45 lần
  9 3 lần 6 lần 14 lần 19 lần 34 lần

  Kết quả xổ số KonTum

  Dự đoán xổ số KonTum

  Thống kê xổ số KonTum  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7