• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 41 lần 41 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 53 lần 53 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 53 lần 53 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 32 lần 51 lần 90 lần
  1 6 lần 15 lần 32 lần 35 lần 90 lần
  2 10 lần 13 lần 26 lần 40 lần 74 lần
  3 8 lần 13 lần 26 lần 33 lần 74 lần
  4 5 lần 15 lần 28 lần 38 lần 78 lần
  5 6 lần 15 lần 28 lần 27 lần 78 lần
  6 10 lần 9 lần 22 lần 44 lần 84 lần
  7 5 lần 9 lần 22 lần 44 lần 84 lần
  8 9 lần 11 lần 20 lần 44 lần 81 lần
  9 11 lần 11 lần 20 lần 49 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so