• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 19 lần 35 lần 52 lần 106 lần
  1 7 lần 19 lần 35 lần 35 lần 106 lần
  2 8 lần 12 lần 21 lần 40 lần 73 lần
  3 5 lần 12 lần 21 lần 37 lần 73 lần
  4 10 lần 16 lần 31 lần 42 lần 76 lần
  5 11 lần 16 lần 31 lần 48 lần 76 lần
  6 6 lần 8 lần 25 lần 46 lần 65 lần
  7 9 lần 8 lần 25 lần 37 lần 65 lần
  8 9 lần 15 lần 26 lần 32 lần 83 lần
  9 11 lần 15 lần 26 lần 36 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc