• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 15 lần 27 lần 38 lần 80 lần
  1 8 lần 15 lần 27 lần 40 lần 80 lần
  2 9 lần 9 lần 25 lần 40 lần 73 lần
  3 10 lần 9 lần 25 lần 43 lần 73 lần
  4 6 lần 16 lần 29 lần 38 lần 80 lần
  5 7 lần 16 lần 29 lần 31 lần 80 lần
  6 6 lần 18 lần 33 lần 39 lần 79 lần
  7 8 lần 18 lần 33 lần 32 lần 79 lần
  8 12 lần 9 lần 24 lần 55 lần 77 lần
  9 9 lần 9 lần 24 lần 49 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so