• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 16 lần 34 lần 51 lần 109 lần
  1 9 lần 16 lần 34 lần 36 lần 109 lần
  2 10 lần 13 lần 25 lần 42 lần 78 lần
  3 8 lần 13 lần 25 lần 38 lần 78 lần
  4 5 lần 15 lần 30 lần 39 lần 79 lần
  5 9 lần 15 lần 30 lần 49 lần 79 lần
  6 4 lần 11 lần 26 lần 45 lần 69 lần
  7 11 lần 11 lần 26 lần 39 lần 69 lần
  8 10 lần 14 lần 23 lần 31 lần 83 lần
  9 8 lần 14 lần 23 lần 35 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc