• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 1 lần 35 lần 35 lần
  1 1 lần 1 lần 1 lần 35 lần 35 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  4 46 lần 46 lần 46 lần 28 lần 28 lần
  5 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 31 lần 31 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 31 lần 31 lần
  8 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  9 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 13 lần 21 lần 63 lần
  1 2 lần 6 lần 13 lần 36 lần 63 lần
  2 1 lần 6 lần 16 lần 34 lần 86 lần
  3 2 lần 6 lần 16 lần 42 lần 86 lần
  4 2 lần 8 lần 20 lần 42 lần 74 lần
  5 4 lần 8 lần 20 lần 38 lần 74 lần
  6 2 lần 9 lần 28 lần 32 lần 85 lần
  7 3 lần 9 lần 28 lần 29 lần 85 lần
  8 4 lần 6 lần 21 lần 39 lần 90 lần
  9 4 lần 6 lần 21 lần 38 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so