• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 35 lần 52 lần 108 lần
  1 11 lần 13 lần 35 lần 38 lần 108 lần
  2 9 lần 16 lần 25 lần 41 lần 80 lần
  3 12 lần 16 lần 25 lần 40 lần 80 lần
  4 3 lần 13 lần 29 lần 36 lần 78 lần
  5 10 lần 13 lần 29 lần 51 lần 78 lần
  6 3 lần 13 lần 25 lần 43 lần 70 lần
  7 10 lần 13 lần 25 lần 40 lần 70 lần
  8 8 lần 10 lần 22 lần 32 lần 81 lần
  9 5 lần 10 lần 22 lần 32 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc