• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 29 lần 43 lần 78 lần
  1 6 lần 14 lần 29 lần 31 lần 78 lần
  2 9 lần 7 lần 18 lần 50 lần 72 lần
  3 7 lần 7 lần 18 lần 37 lần 72 lần
  4 9 lần 17 lần 37 lần 45 lần 96 lần
  5 8 lần 17 lần 37 lần 39 lần 96 lần
  6 7 lần 16 lần 26 lần 31 lần 87 lần
  7 7 lần 16 lần 26 lần 33 lần 87 lần
  8 9 lần 13 lần 28 lần 49 lần 84 lần
  9 10 lần 13 lần 28 lần 47 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so