• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 20 lần 33 lần 68 lần
  1 9 lần 18 lần 33 lần 48 lần 93 lần
  2 7 lần 11 lần 25 lần 40 lần 74 lần
  3 10 lần 17 lần 23 lần 35 lần 74 lần
  4 6 lần 10 lần 25 lần 37 lần 82 lần
  5 10 lần 15 lần 33 lần 42 lần 80 lần
  6 9 lần 15 lần 30 lần 47 lần 86 lần
  7 7 lần 15 lần 21 lần 33 lần 84 lần
  8 10 lần 14 lần 31 lần 44 lần 87 lần
  9 9 lần 14 lần 29 lần 46 lần 82 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 30 lần 41 lần 76 lần
  1 6 lần 11 lần 23 lần 34 lần 72 lần
  2 5 lần 13 lần 29 lần 50 lần 91 lần
  3 8 lần 14 lần 32 lần 45 lần 88 lần
  4 11 lần 16 lần 34 lần 52 lần 89 lần
  5 9 lần 13 lần 34 lần 52 lần 105 lần
  6 8 lần 15 lần 27 lần 37 lần 78 lần
  7 5 lần 9 lần 14 lần 25 lần 68 lần
  8 8 lần 17 lần 27 lần 36 lần 71 lần
  9 13 lần 16 lần 20 lần 33 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so