• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 22 lần 31 lần 82 lần
  1 7 lần 12 lần 22 lần 36 lần 82 lần
  2 4 lần 8 lần 21 lần 33 lần 81 lần
  3 5 lần 8 lần 21 lần 38 lần 81 lần
  4 9 lần 7 lần 20 lần 35 lần 71 lần
  5 9 lần 7 lần 20 lần 48 lần 71 lần
  6 11 lần 12 lần 32 lần 52 lần 66 lần
  7 10 lần 12 lần 32 lần 51 lần 66 lần
  8 8 lần 12 lần 24 lần 40 lần 71 lần
  9 9 lần 12 lần 24 lần 41 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so