• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 12 lần 22 lần 31 lần 78 lần
  1 5 lần 12 lần 22 lần 34 lần 78 lần
  2 2 lần 9 lần 20 lần 33 lần 77 lần
  3 5 lần 9 lần 20 lần 39 lần 77 lần
  4 13 lần 8 lần 17 lần 38 lần 68 lần
  5 8 lần 8 lần 17 lần 47 lần 68 lần
  6 9 lần 10 lần 32 lần 50 lần 68 lần
  7 10 lần 10 lần 32 lần 51 lần 68 lần
  8 8 lần 18 lần 27 lần 40 lần 79 lần
  9 10 lần 18 lần 27 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so