• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 29 lần 41 lần 80 lần
  1 5 lần 13 lần 29 lần 37 lần 80 lần
  2 6 lần 9 lần 25 lần 39 lần 77 lần
  3 8 lần 9 lần 25 lần 41 lần 77 lần
  4 8 lần 13 lần 29 lần 39 lần 79 lần
  5 8 lần 13 lần 29 lần 46 lần 79 lần
  6 11 lần 12 lần 26 lần 41 lần 89 lần
  7 8 lần 12 lần 26 lần 40 lần 89 lần
  8 14 lần 11 lần 24 lần 41 lần 76 lần
  9 6 lần 11 lần 24 lần 40 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so