• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 24 lần 37 lần 73 lần
  1 12 lần 9 lần 24 lần 45 lần 73 lần
  2 4 lần 19 lần 29 lần 40 lần 81 lần
  3 10 lần 19 lần 29 lần 46 lần 81 lần
  4 7 lần 11 lần 26 lần 37 lần 78 lần
  5 12 lần 11 lần 26 lần 38 lần 78 lần
  6 7 lần 16 lần 35 lần 32 lần 85 lần
  7 8 lần 16 lần 35 lần 36 lần 85 lần
  8 10 lần 10 lần 21 lần 49 lần 78 lần
  9 5 lần 10 lần 21 lần 45 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so