• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 45 lần 45 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 9 lần 21 lần 34 lần 75 lần
  1 1 lần 9 lần 21 lần 34 lần 75 lần
  2 2 lần 8 lần 23 lần 26 lần 68 lần
  3 3 lần 8 lần 23 lần 37 lần 68 lần
  4 5 lần 7 lần 15 lần 43 lần 63 lần
  5 3 lần 7 lần 15 lần 33 lần 63 lần
  6 1 lần 7 lần 22 lần 31 lần 76 lần
  7 4 lần 7 lần 22 lần 34 lần 76 lần
  8 2 lần 12 lần 30 lần 30 lần 88 lần
  9 3 lần 12 lần 30 lần 49 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so