• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 26 lần 36 lần 70 lần
  1 14 lần 8 lần 26 lần 47 lần 70 lần
  2 4 lần 21 lần 30 lần 37 lần 82 lần
  3 8 lần 21 lần 30 lần 44 lần 82 lần
  4 8 lần 12 lần 27 lần 35 lần 79 lần
  5 11 lần 12 lần 27 lần 38 lần 79 lần
  6 8 lần 14 lần 33 lần 35 lần 85 lần
  7 9 lần 14 lần 33 lần 36 lần 85 lần
  8 8 lần 9 lần 22 lần 52 lần 77 lần
  9 5 lần 9 lần 22 lần 45 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so