Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 53 lần 53 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc