• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 30 lần 42 lần 85 lần
  1 6 lần 14 lần 30 lần 33 lần 85 lần
  2 6 lần 10 lần 23 lần 39 lần 72 lần
  3 8 lần 10 lần 23 lần 33 lần 72 lần
  4 4 lần 11 lần 23 lần 50 lần 69 lần
  5 10 lần 11 lần 23 lần 42 lần 69 lần
  6 11 lần 12 lần 23 lần 47 lần 81 lần
  7 10 lần 12 lần 23 lần 41 lần 81 lần
  8 10 lần 15 lần 32 lần 42 lần 84 lần
  9 7 lần 15 lần 32 lần 36 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so