• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 24 lần 38 lần 77 lần
  1 4 lần 10 lần 24 lần 34 lần 77 lần
  2 7 lần 7 lần 22 lần 43 lần 79 lần
  3 11 lần 7 lần 22 lần 47 lần 79 lần
  4 5 lần 12 lần 25 lần 35 lần 88 lần
  5 7 lần 12 lần 25 lần 36 lần 88 lần
  6 11 lần 19 lần 33 lần 49 lần 82 lần
  7 6 lần 19 lần 33 lần 36 lần 82 lần
  8 15 lần 9 lần 25 lần 45 lần 71 lần
  9 9 lần 9 lần 25 lần 42 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so