• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 32 lần 46 lần 75 lần
  1 7 lần 14 lần 32 lần 33 lần 75 lần
  2 8 lần 11 lần 21 lần 48 lần 78 lần
  3 7 lần 11 lần 21 lần 43 lần 78 lần
  4 10 lần 13 lần 34 lần 41 lần 90 lần
  5 7 lần 13 lần 34 lần 39 lần 90 lần
  6 13 lần 12 lần 24 lần 48 lần 88 lần
  7 8 lần 12 lần 24 lần 38 lần 88 lần
  8 8 lần 14 lần 27 lần 38 lần 91 lần
  9 5 lần 14 lần 27 lần 31 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so