• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 14 lần 25 lần 35 lần 75 lần
  1 11 lần 14 lần 25 lần 39 lần 75 lần
  2 13 lần 21 lần 29 lần 48 lần 69 lần
  3 3 lần 21 lần 29 lần 40 lần 69 lần
  4 9 lần 17 lần 29 lần 40 lần 88 lần
  5 4 lần 17 lần 29 lần 36 lần 88 lần
  6 12 lần 6 lần 21 lần 48 lần 83 lần
  7 3 lần 6 lần 21 lần 35 lần 83 lần
  8 6 lần 16 lần 32 lần 44 lần 78 lần
  9 8 lần 16 lần 32 lần 40 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so