• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 18 lần 34 lần 72 lần
  1 8 lần 15 lần 33 lần 46 lần 96 lần
  2 12 lần 15 lần 28 lần 42 lần 82 lần
  3 5 lần 13 lần 26 lần 34 lần 71 lần
  4 8 lần 11 lần 23 lần 35 lần 79 lần
  5 12 lần 17 lần 34 lần 49 lần 83 lần
  6 5 lần 13 lần 26 lần 42 lần 81 lần
  7 10 lần 14 lần 28 lần 36 lần 83 lần
  8 9 lần 18 lần 31 lần 47 lần 84 lần
  9 5 lần 8 lần 23 lần 40 lần 79 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 18 lần 30 lần 49 lần 84 lần
  1 6 lần 15 lần 24 lần 35 lần 71 lần
  2 11 lần 16 lần 29 lần 48 lần 92 lần
  3 6 lần 7 lần 29 lần 43 lần 83 lần
  4 10 lần 16 lần 27 lần 47 lần 92 lần
  5 6 lần 11 lần 25 lần 45 lần 99 lần
  6 7 lần 11 lần 27 lần 37 lần 76 lần
  7 11 lần 14 lần 24 lần 31 lần 66 lần
  8 5 lần 13 lần 27 lần 36 lần 71 lần
  9 9 lần 14 lần 28 lần 34 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so