• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 25 lần 25 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 25 lần 25 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 25 lần 48 lần 95 lần
  1 3 lần 14 lần 25 lần 39 lần 95 lần
  2 10 lần 12 lần 28 lần 30 lần 97 lần
  3 9 lần 12 lần 28 lần 65 lần 97 lần
  4 4 lần 12 lần 29 lần 25 lần 67 lần
  5 8 lần 12 lần 29 lần 43 lần 67 lần
  6 13 lần 15 lần 30 lần 31 lần 94 lần
  7 5 lần 15 lần 30 lần 32 lần 94 lần
  8 10 lần 7 lần 15 lần 42 lần 72 lần
  9 11 lần 7 lần 15 lần 50 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so