• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 33 lần 46 lần 74 lần
  1 5 lần 21 lần 33 lần 33 lần 74 lần
  2 10 lần 6 lần 22 lần 45 lần 70 lần
  3 10 lần 6 lần 22 lần 51 lần 70 lần
  4 6 lần 20 lần 35 lần 45 lần 80 lần
  5 10 lần 20 lần 35 lần 36 lần 80 lần
  6 8 lần 18 lần 32 lần 41 lần 81 lần
  7 8 lần 18 lần 32 lần 37 lần 81 lần
  8 2 lần 12 lần 27 lần 31 lần 76 lần
  9 9 lần 12 lần 27 lần 40 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so