Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 40 lần 40 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc