• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 33 lần 46 lần 85 lần
  1 6 lần 18 lần 33 lần 34 lần 85 lần
  2 6 lần 10 lần 23 lần 39 lần 71 lần
  3 8 lần 10 lần 23 lần 33 lần 71 lần
  4 6 lần 10 lần 24 lần 45 lần 68 lần
  5 15 lần 10 lần 24 lần 49 lần 68 lần
  6 7 lần 12 lần 25 lần 44 lần 81 lần
  7 6 lần 12 lần 25 lần 39 lần 81 lần
  8 5 lần 7 lần 28 lần 37 lần 82 lần
  9 11 lần 7 lần 28 lần 39 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so