• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  1 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 20 lần 26 lần 61 lần
  1 5 lần 1 lần 20 lần 35 lần 61 lần
  2 3 lần 5 lần 20 lần 21 lần 69 lần
  3 1 lần 5 lần 20 lần 31 lần 69 lần
  4 5 lần 3 lần 13 lần 39 lần 59 lần
  5 2 lần 3 lần 13 lần 28 lần 59 lần
  6 3 lần 1 lần 16 lần 23 lần 71 lần
  7 2 lần 1 lần 16 lần 28 lần 71 lần
  8 1 lần 5 lần 25 lần 21 lần 86 lần
  9 4 lần 5 lần 25 lần 45 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so