• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 27 lần 47 lần 93 lần
  1 9 lần 15 lần 27 lần 44 lần 93 lần
  2 11 lần 15 lần 34 lần 34 lần 102 lần
  3 7 lần 15 lần 34 lần 58 lần 102 lần
  4 3 lần 16 lần 31 lần 25 lần 70 lần
  5 7 lần 16 lần 31 lần 44 lần 70 lần
  6 11 lần 14 lần 25 lần 31 lần 93 lần
  7 4 lần 14 lần 25 lần 31 lần 93 lần
  8 9 lần 8 lần 15 lần 42 lần 70 lần
  9 11 lần 8 lần 15 lần 49 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so