• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 39 lần 52 lần 87 lần
  1 6 lần 21 lần 39 lần 30 lần 87 lần
  2 7 lần 12 lần 23 lần 50 lần 64 lần
  3 6 lần 12 lần 23 lần 40 lần 64 lần
  4 5 lần 13 lần 29 lần 35 lần 96 lần
  5 11 lần 13 lần 29 lần 44 lần 96 lần
  6 8 lần 10 lần 27 lần 42 lần 76 lần
  7 10 lần 10 lần 27 lần 44 lần 76 lần
  8 10 lần 6 lần 17 lần 31 lần 65 lần
  9 5 lần 6 lần 17 lần 37 lần 65 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so