Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc