• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 23 lần 38 lần 84 lần
  1 8 lần 12 lần 23 lần 43 lần 84 lần
  2 6 lần 16 lần 30 lần 55 lần 80 lần
  3 10 lần 16 lần 30 lần 39 lần 80 lần
  4 4 lần 14 lần 34 lần 38 lần 99 lần
  5 6 lần 14 lần 34 lần 39 lần 99 lần
  6 7 lần 14 lần 22 lần 34 lần 82 lần
  7 7 lần 14 lần 22 lần 38 lần 82 lần
  8 14 lần 11 lần 24 lần 41 lần 72 lần
  9 9 lần 11 lần 24 lần 40 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so