• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 29 lần 40 lần 71 lần
  1 7 lần 15 lần 29 lần 42 lần 71 lần
  2 7 lần 11 lần 27 lần 35 lần 77 lần
  3 6 lần 11 lần 27 lần 30 lần 77 lần
  4 14 lần 11 lần 23 lần 46 lần 74 lần
  5 7 lần 11 lần 23 lần 40 lần 74 lần
  6 8 lần 10 lần 19 lần 46 lần 63 lần
  7 9 lần 10 lần 19 lần 50 lần 63 lần
  8 7 lần 20 lần 33 lần 36 lần 82 lần
  9 6 lần 20 lần 33 lần 40 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so