• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 28 lần 44 lần 90 lần
  1 13 lần 14 lần 28 lần 46 lần 90 lần
  2 9 lần 14 lần 33 lần 35 lần 102 lần
  3 8 lần 14 lần 33 lần 55 lần 102 lần
  4 5 lần 15 lần 28 lần 25 lần 69 lần
  5 5 lần 15 lần 28 lần 43 lần 69 lần
  6 6 lần 13 lần 26 lần 30 lần 96 lần
  7 7 lần 13 lần 26 lần 34 lần 96 lần
  8 11 lần 8 lần 15 lần 45 lần 69 lần
  9 9 lần 8 lần 15 lần 48 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so