• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 17 lần 31 lần 49 lần 78 lần
  1 8 lần 17 lần 31 lần 32 lần 78 lần
  2 13 lần 12 lần 23 lần 53 lần 78 lần
  3 4 lần 12 lần 23 lần 33 lần 78 lần
  4 7 lần 19 lần 31 lần 40 lần 96 lần
  5 9 lần 19 lần 31 lần 42 lần 96 lần
  6 8 lần 9 lần 21 lần 50 lần 83 lần
  7 9 lần 9 lần 21 lần 38 lần 83 lần
  8 6 lần 15 lần 24 lần 39 lần 89 lần
  9 6 lần 15 lần 24 lần 29 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so