• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 36 lần 48 lần 86 lần
  1 4 lần 21 lần 36 lần 31 lần 86 lần
  2 5 lần 9 lần 23 lần 48 lần 64 lần
  3 8 lần 9 lần 23 lần 40 lần 64 lần
  4 6 lần 13 lần 30 lần 37 lần 93 lần
  5 9 lần 13 lần 30 lần 44 lần 93 lần
  6 9 lần 11 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  7 7 lần 11 lần 25 lần 46 lần 77 lần
  8 13 lần 9 lần 19 lần 34 lần 69 lần
  9 7 lần 9 lần 19 lần 35 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so