• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 31 lần 46 lần 93 lần
  1 9 lần 13 lần 31 lần 42 lần 93 lần
  2 9 lần 19 lần 32 lần 31 lần 92 lần
  3 2 lần 19 lần 32 lần 31 lần 92 lần
  4 6 lần 14 lần 22 lần 43 lần 63 lần
  5 16 lần 14 lần 22 lần 53 lần 63 lần
  6 6 lần 9 lần 20 lần 43 lần 69 lần
  7 8 lần 9 lần 20 lần 40 lần 69 lần
  8 11 lần 8 lần 24 lần 41 lần 84 lần
  9 8 lần 8 lần 24 lần 35 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so