• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 33 lần 44 lần 81 lần
  1 8 lần 17 lần 33 lần 36 lần 81 lần
  2 7 lần 13 lần 22 lần 45 lần 73 lần
  3 9 lần 13 lần 22 lần 46 lần 73 lần
  4 9 lần 11 lần 36 lần 44 lần 84 lần
  5 6 lần 11 lần 36 lần 35 lần 84 lần
  6 4 lần 16 lần 33 lần 35 lần 89 lần
  7 9 lần 16 lần 33 lần 42 lần 89 lần
  8 12 lần 13 lần 26 lần 36 lần 80 lần
  9 9 lần 13 lần 26 lần 42 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so