• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 28 lần 47 lần 78 lần
  1 4 lần 15 lần 28 lần 30 lần 78 lần
  2 8 lần 15 lần 28 lần 50 lần 78 lần
  3 4 lần 11 lần 21 lần 29 lần 76 lần
  4 3 lần 11 lần 21 lần 39 lần 76 lần
  5 8 lần 11 lần 21 lần 38 lần 76 lần
  6 5 lần 16 lần 30 lần 48 lần 94 lần
  7 7 lần 16 lần 30 lần 36 lần 94 lần
  8 4 lần 16 lần 30 lần 36 lần 94 lần
  9 4 lần 5 lần 18 lần 25 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so