• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 30 lần 46 lần 84 lần
  1 8 lần 13 lần 30 lần 39 lần 84 lần
  2 9 lần 14 lần 28 lần 41 lần 83 lần
  3 7 lần 14 lần 28 lần 54 lần 83 lần
  4 6 lần 13 lần 26 lần 42 lần 95 lần
  5 8 lần 13 lần 26 lần 38 lần 95 lần
  6 7 lần 17 lần 41 lần 33 lần 90 lần
  7 6 lần 17 lần 41 lần 23 lần 90 lần
  8 11 lần 11 lần 28 lần 44 lần 83 lần
  9 12 lần 11 lần 28 lần 45 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so