Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
4 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
5 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
6 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
7 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 12 lần 27 lần 46 lần 99 lần
1 12 lần 12 lần 27 lần 46 lần 99 lần
2 4 lần 15 lần 34 lần 37 lần 84 lần
3 9 lần 15 lần 34 lần 45 lần 84 lần
4 5 lần 9 lần 21 lần 37 lần 72 lần
5 9 lần 9 lần 21 lần 49 lần 72 lần
6 9 lần 15 lần 37 lần 32 lần 80 lần
7 10 lần 15 lần 37 lần 35 lần 80 lần
8 6 lần 13 lần 22 lần 34 lần 75 lần
9 8 lần 13 lần 22 lần 44 lần 75 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc