• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 54 lần 54 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 54 lần 54 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 19 lần 32 lần 46 lần 76 lần
  1 6 lần 19 lần 32 lần 41 lần 76 lần
  2 3 lần 11 lần 25 lần 35 lần 75 lần
  3 6 lần 11 lần 25 lần 28 lần 75 lần
  4 11 lần 9 lần 21 lần 48 lần 73 lần
  5 12 lần 9 lần 21 lần 43 lần 73 lần
  6 5 lần 10 lần 21 lần 42 lần 62 lần
  7 12 lần 10 lần 21 lần 51 lần 62 lần
  8 7 lần 21 lần 36 lần 33 lần 86 lần
  9 5 lần 21 lần 36 lần 38 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so