• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 27 lần 42 lần 76 lần
  1 7 lần 12 lần 27 lần 49 lần 76 lần
  2 6 lần 15 lần 35 lần 39 lần 86 lần
  3 13 lần 15 lần 35 lần 50 lần 86 lần
  4 8 lần 12 lần 26 lần 45 lần 78 lần
  5 8 lần 12 lần 26 lần 44 lần 78 lần
  6 5 lần 22 lần 35 lần 31 lần 86 lần
  7 6 lần 22 lần 35 lần 26 lần 86 lần
  8 7 lần 13 lần 29 lần 39 lần 89 lần
  9 9 lần 13 lần 29 lần 40 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so