• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 25 lần 41 lần 90 lần
  1 10 lần 9 lần 25 lần 46 lần 90 lần
  2 7 lần 15 lần 35 lần 32 lần 89 lần
  3 7 lần 15 lần 35 lần 36 lần 89 lần
  4 7 lần 13 lần 22 lần 38 lần 62 lần
  5 9 lần 13 lần 22 lần 52 lần 62 lần
  6 7 lần 9 lần 24 lần 40 lần 70 lần
  7 8 lần 9 lần 24 lần 41 lần 70 lần
  8 12 lần 9 lần 21 lần 44 lần 80 lần
  9 8 lần 9 lần 21 lần 35 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so