• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 34 lần 49 lần 89 lần
  1 8 lần 16 lần 34 lần 36 lần 89 lần
  2 8 lần 13 lần 23 lần 41 lần 75 lần
  3 6 lần 13 lần 23 lần 36 lần 75 lần
  4 4 lần 17 lần 27 lần 37 lần 74 lần
  5 6 lần 17 lần 27 lần 45 lần 74 lần
  6 6 lần 11 lần 23 lần 36 lần 81 lần
  7 10 lần 11 lần 23 lần 41 lần 81 lần
  8 14 lần 9 lần 16 lần 42 lần 81 lần
  9 9 lần 9 lần 16 lần 42 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so