Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 16 lần 26 lần 39 lần 98 lần
1 11 lần 16 lần 26 lần 47 lần 98 lần
2 7 lần 18 lần 31 lần 35 lần 83 lần
3 6 lần 18 lần 31 lần 45 lần 83 lần
4 8 lần 10 lần 22 lần 39 lần 75 lần
5 6 lần 10 lần 22 lần 41 lần 75 lần
6 7 lần 12 lần 32 lần 36 lần 81 lần
7 9 lần 12 lần 32 lần 41 lần 81 lần
8 7 lần 12 lần 29 lần 38 lần 78 lần
9 8 lần 12 lần 29 lần 44 lần 78 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 08 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7