• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 24 lần 37 lần 70 lần
  1 8 lần 10 lần 24 lần 47 lần 70 lần
  2 7 lần 17 lần 29 lần 37 lần 101 lần
  3 9 lần 17 lần 29 lần 45 lần 101 lần
  4 8 lần 11 lần 22 lần 36 lần 75 lần
  5 11 lần 11 lần 22 lần 36 lần 75 lần
  6 9 lần 14 lần 31 lần 42 lần 94 lần
  7 4 lần 14 lần 31 lần 31 lần 94 lần
  8 11 lần 13 lần 28 lần 49 lần 77 lần
  9 7 lần 13 lần 28 lần 45 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so