Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
2 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 17 lần 29 lần 43 lần 81 lần
1 7 lần 17 lần 29 lần 43 lần 81 lần
2 15 lần 14 lần 30 lần 46 lần 78 lần
3 3 lần 14 lần 30 lần 33 lần 78 lần
4 13 lần 17 lần 30 lần 42 lần 92 lần
5 7 lần 17 lần 30 lần 53 lần 92 lần
6 5 lần 7 lần 17 lần 33 lần 71 lần
7 5 lần 7 lần 17 lần 44 lần 71 lần
8 7 lần 19 lần 31 lần 31 lần 83 lần
9 7 lần 19 lần 31 lần 37 lần 83 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7