• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 18 lần 29 lần 41 lần 79 lần
  1 15 lần 18 lần 29 lần 56 lần 79 lần
  2 6 lần 17 lần 37 lần 39 lần 92 lần
  3 9 lần 17 lần 37 lần 49 lần 92 lần
  4 12 lần 10 lần 26 lần 48 lần 77 lần
  5 9 lần 10 lần 26 lần 40 lần 77 lần
  6 1 lần 18 lần 36 lần 27 lần 88 lần
  7 4 lần 18 lần 36 lần 28 lần 88 lần
  8 9 lần 18 lần 34 lần 35 lần 92 lần
  9 9 lần 18 lần 34 lần 42 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so