• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 24 lần 39 lần 88 lần
  1 8 lần 11 lần 24 lần 44 lần 88 lần
  2 5 lần 16 lần 35 lần 33 lần 88 lần
  3 14 lần 16 lần 35 lần 40 lần 88 lần
  4 10 lần 10 lần 23 lần 38 lần 63 lần
  5 7 lần 10 lần 23 lần 51 lần 63 lần
  6 7 lần 17 lần 27 lần 42 lần 72 lần
  7 6 lần 17 lần 27 lần 37 lần 72 lần
  8 10 lần 14 lần 19 lần 45 lần 82 lần
  9 7 lần 14 lần 19 lần 36 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so